2018-acc-ballast-bag-floor-800lbs
2018-acc-ballast-bag-floor-800lbs-2
מיכל מים חיצוני לסירה למשקל של כ- 360 ק"ג (800 Lbs) הממוקם על הסירה לצורך פיזור משקל אחיד בסירה. מיכל באלאסט איכותי, חזק, עמיד בלחץ ויציב במקומו כאשר הסירה נמצאת בתזוזה. מילוי וריקון המיכל קצרים משמעותית ממיכלי מים רגילים.
2,000 ₪
2018-acc-balast-pump-3700
משאבת מים מתוקים 3700GPH חזקה ומהירה למיכלי הבאלאסט של Eight.3. המשאבה פועלת באמצעות שקע 12 וולט סטנדרטי ושואבת 230 ליטר בדקה לריקון ומילוי המהירים פי 3 ממשאבות קיימות בשוק.
800 ₪