מדיניות אחריות - חנות Blue Wake

בלו וויק הינה היבואנית הבלעדית של מיטב המותגים בעולם הספורט הימי, ביניהם RONIX Wake, Radar skis, Phase 5 boards ועוד.

  • האחריות על מוצרים אלה ניתנת ע״י היצרן וכפופה למדיניות האחריות של היצרן ולשיקול דעתו הבלעדי, כמפורט באתר היצרן.
  • האחריות אינה מכסה נזק שנגרם מחבלה או בזדון, שימוש לא נאות או שימוש מסיבי, קרע, שבר – גלוי או נסתר, נזקי שמש או נזקי אקלים, נזקים שנגרמו משימוש או איחסון לא נכון של המוצר או כל נזק אחר שנגרם ואינו כתוצאה מכשל בייצור המוצר או מרכיביו.
  • כדי להגיש תביעת אחריות יש להעביר את המוצר לחנות היבואן בחוף הסירות מגדל (או בכתובת אחרת שתסוכם ע״י חברתינו) ו/או תמונות ותיאור הכשל, חשבונית הקניה של המוצר ו/או כל תיעוד אחר שיידרש על-ידי היבואן ו/או היצרן.
  • אחריות תינתן כנגד הצגת חשבונית קניה מטעם חברת "בלו וויק ישראל 2013 בע"מ" אשר הונפקה בתקופת זמן של עד שנה ממועד בקשת האחריות (אלא אם צויין אחרת ע"י היצרן ו/או היבואן). האחריות הינה אישית עבור שם הלקוח המצויין בחשבונית ואינה ניתנת להעברה.
  • מוצר חילופי או מוצר שווה ערך יינתן לאחר אישור היצרן להחלפתו במסגרת האחריות, לחילופין במידת האפשר המוצר יתוקן ע״י טכנאי מורשה וכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן/היצרן. בכל מקרה לאחר החלפת/תיקון המוצר במסגרת האחריות תקופת האחריות תסתיים.
  • החברה אינה אחראית על כל נזק שנגרם לאדם ו/או רכוש ו/או צד שלישי כתוצאה משימוש במוצרי החברה.
  • לא תינתן אחריות עבור מוצרים שנמכרו במבצעי סוף עונה ו/או במכירות חיסול.
  • מגלשי וויקבורד/וויקסרף שניכר בהם סימני שיפשוף/חבלה אינם מכוסים באחריות.
  • אין אחריות על קרע או חור נסתר או גלוי במוצרים מתנפחים.
  • חברתינו אינה אחראית על מוצרי הספקים שלא נקנו מחברתינו.